En

Jackson官网普通更新(2021-09-30)

来源:Jackson官网 发布日期:2021-09-30 阅读次数:761 评论:0

基本信息

发布日期:2021-09-30(官方当地时间)

更新类型:普通更新

更新版本:jackson-databind-2.13.0

感知时间:2021-10-01 05:00:59

风险等级:未知

情报贡献:TSRC

更新标题

普通更新

更新详情

[maven-release-plugin] prepare release jackson-databind-2.13.0

软件描述

json处理库

CVE编号

TSRC分析

暂无

业界资讯

暂无

评论

提交评论 您输入的评论有误,请重新输入